Danh mục

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 1
Hôm nay 123
Tháng này 3020
Tổng truy cập 395454

Kế hoạch tổ Tự nhiên 2023-2024

Lượt xem: 135. Ngày đăng: 04:55 19/02/2024

Kế hoạch Tổ Tự NHiên

TRƯỜNG THCS QUẾ CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ TỰ NHIÊN                    ’ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'

Quế Châu, ngày 12 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ
Năm học 2023-2024

 1. CĂN CỨ XÂY DỰNG kế hoạch

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình GDPT;

Căn cứ Công văn số 334/PGDĐT ngày 30/8/2023 của PGDĐT Quế Sơn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch giáo dục của trường THCS Quế Châu năm học 2023-2024, tổ Tự Nhiên xây dựng Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2023-2024 với những nội dung cụ thể như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 1. Đội ngũ giáo viên của tổ:
 • Tổng số giáo viên (GV): 11 (04 nữ), trong đó 04 GV toán; 01 GV tin; 02 GV sinh - thể dục; 01 GV hóa; 01 GV lý; 02 cán bộ quản lí.
 • Trình độ chuyên môn 10 GV đại học, 01 GV cao đẳng.
 1. Thuận lợi:
 • Được sự quan tâm, giúp đỡ của Chi bộ Đảng, lãnh đạo nhà trường, Công đoàn trường, Hội cha mẹ học sinh (CMHS);
 • Tất cả giáo viên GV trong tổ được đào tạo chuyên môn đạt và vượt chuẩn, thâm niên trong nghề cao, dày dạn kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác, có trách nhiệm, có tinh thần học hỏi kinh nghiệm, có ý thức cầu tiến;
 • Tập thể Tổ có tinh thần đoàn kết cao, trong tất cả các mối quan hệ tương thân giúp đỡ lẫn nhau;
 • Giáo viên lại được bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên qua các đợt tập huấn do Phòng Giáo dục & Đào tạo hay trường tổ chức;
 • Mạng internet toàn cầu ngày càng phổ biến rộng rãi, thuận lợi cho GV trong việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau và tìm kiếm tài liệu giảng dạy;
 • Nhiều GV trong tổ có nhiều kinh nghiệm tốt trong giảng dạy và giáo dục đạo đức cho HS.
 1. Khó khăn:
 • Hầu hết GV trong tổ tuổi đời đã cao nên tính nhạy bén, linh hoạt hạn chế;
 • Một số GV trong tổ chưa linh hoạt việc ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) vào dạy học;
 • Nhận thức chưa đúng của nhiều HS trong việc học tập bộ môn;
 • Một bộ phận học sinh chưa có động cơ học tập đúng đắn, tinh thần học tập thiếu nghiêm túc;
 • Một số phụ huynh phó mặc con em cho nhà trường, chưa thực sự phối kết hợp với nhà trường trong việc giáo dục toàn diện cho các em.
 1. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA TỔ
 1. Mục tiêu chung:
 • GV trong tổ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ";

-Tăng cường nề nếp, kỷ cương trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm cho học sinh;

 • Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 6,7,8; tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2006) đối với lớp 9; bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình năm học; củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục;
 • Mọi GV trong tổ tiếp cận, nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 6, 7, 8 để từng bước bảo đảm chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;
 • Mọi GV trong tổ nghiên cứu Thông tư số 22 của Bộ GDĐT về việc đánh giá HS 6,7,8;

- Xây dựng “Trường học hạnh phúc”, kiến tạo môi trường giáo dục an toàn, nhân ái và tôn trọng theo hướng củng cố nề nếp, kỉ cương; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, trách nhiệm đối với xã hội, cộng đồng của học sinh.

 1. Mục tiêu cụ thể:
  1. Tăng cường xây dựng nề nếp, kỷ cương trong tổ; từng bước thay đổi phương pháp giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm cộng đồng cho học sinh dựa trên tình yêu thương và quy tắc ứng xử, văn hóa trường học.
  2. Xây dựng kế hoạch dạy học từ cấp tổ đến cá nhân GV, phải bảo đảm chương trình theo hướng tinh giản, tiếp cận chương trình GDPT mới, trên cơ sở hướng dẫn của các công văn của Bộ GDĐT để đáp ứng với tình hình thực tiễn. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức dạy học tích cực theo hướng truyền cảm hứng, tạo động lực cho người học. Đa dạng hóa hình thức học tập, chú trọng hoạt động học của học sinh trên lớp và ngoài lớp học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) trong dạy học, đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học. Tổ chức ngoại khoá định hướng STEM học sinh lớp 6,7,8.
  3. GV chủ nhiệm chú trọng đến các tiết chủ nhiệm và hoạt động ngoài giờ lên lớp có hiệu quả, theo hướng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa phù hợp với từng đối tượng học sinh, mang tính thực tiễn, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh phát huy năng lực bản thân;
  4. GV trong tổ thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tổ và nhà trường;

2.6. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hội thi do PGDĐT tổ chức dành cho giáo viên và học sinh. Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

 1. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Duy trì số lượng HS:
 1. Chỉ tiêu:

Phấn đấu duy trì số lượng đạt 100% vào cuối năm, đối với các lớp do GV trong tổ chủ nhiệm.

 1. Biên pháp:

GVCN thường xuyên quan tâm đến việc học tập, điều kiện và hoàn cảnh của HS, để động viên ngăn ngừa việc bỏ học của HS;

GVCN thực sự gần gũi, thân thiện, tạo được niềm tin yêu tuyệt đối với HS;

GVCN phối hợp với PHHS và các đoàn thể nhà trường, các đoàn thể địa phương vận động học sinh có nguy cơ bỏ học tiếp tục đến trường.

 1. Xây dựng đội ngũ:

a) Chỉ tiêu:

- 100% GV trong tổ gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân;

 • 100% GV thực hiện tốt nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

b) Biên pháp:

 • GV tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chính trị do ngành tổ chức;
 • GV tận tuỵ với nghề, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục; gương mẫu chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của bộ, ngành và nhà trường; tự giác tham gia đấu tranh với những hành vi tiêu cực;
 • GV tham gia các lớp tập huấn về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Xây dựng chủ đề dạy học; Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; hướng dẫn học sinh tham gia sản phẩm STEM. Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật;
 • Phát huy vai trò của tổ trưởng trong việc quản lý, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, sơ kết, tổng kết, thực hiện kế hoạch, quy chế chuyên môn. Đẩy mạnh phong trào thao giảng, thăm lớp dự giờ, sinh hoạt chuyên môn nghiên cứu bài học; thao giảng cụm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 1. Các hoạt động giáo dục:
  1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục theo hướng tinh giản, từng bước thực hiện chương trình GDPT 2018:

+ Đối với các lớp 6, 7, 8:

 • Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
 • Đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT.

+ Đối với các lớp 9:

 • Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2006.
 • Đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT và thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT.

a) Chỉ tiêu

 • 100% GV đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy (KHGD) do tổ đã thống nhất trên cơ sở các công văn của Bộ GDDT ban hành;
 • 100% GV thực hiện đúng nội dung chương trình các môn học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và nội dung điều chỉnh dạy học của Bộ GDĐT;

b) Biện pháp

 • Tổ chức rà soát các công văn Công văn (CV) số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT;
 • GV thiết lập KHGD cá nhân trên cơ sở tìm hiểu các công văn và KHGD của tổ đã thống nhất;
 • Tổ trưởng chuyên môn theo dõi, kiểm tra đôn đốc thường xuyên việc thực hiện chương trình theo KHGD đã thống nhất.
 • Nhà trường tạo điều kiện cho GV tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng chuyên môn trong năm học do các cấp tổ chức;
 • Tổ chuyên môn chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ, tập trung thảo luận về điều chỉnh nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng, phân phối chương trình ở các môn học, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, ...;
 • Kế hoạch hoạt động năm học của tổ chuyên môn được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.
  1. Thực hiện đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
 1. Chỉ tiêu

Tất cả giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

 1. Biện pháp.
 • GV trong tổ xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp STEM trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Tập huấn giáo viên và tổ chức dạy học STEM một số chủ đề;
 • GV Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; GV tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để HS tiếp nhận và vận dụng;

- Tăng cường ƯDCNTT vào dạy học. Phát triển và tiếp cận một số phần mềm dạy học; vận dụng rộng rãi hình thức dạy học trên truyền hình, dạy học trực tuyến qua mạng; vận dụng các hình thức dạy học linh hoạt nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến khi có dịch bệnh xãy ra;

 • GV chú trọng giáo dục cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng;
 • Đa dạng hóa các hình thức dạy học, giáo dục, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường, học qua mạng internet.
  1. Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá:
 1. Chỉ tiêu
 • 100% GV thực hiện nghiêm túc Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT và TT 22/2021/TT-BG ĐT trong việc đánh giá xếp loại học sinh THCS;
 • Tất cả bài kiểm tra được xây dựng theo hướng đánh giá phẩm chất, năng lực của người học.
 1. Biện pháp
 • Tất cả GV trong tổ phải đọc và nghiên cứu kỹ TT số 22/2021/TT-BG ĐT trong việc đánh giá xếp loại học sinh THCS, chú trọng cho việc áp dụng cho lớp 6, 7,8 năm học này; áp dụng TT 26/2020/TT-BGDĐT và TT 58/2011/TT-BgDđT cho HS khối 9.
 • Kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số để đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh;
 • Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của HS trong quá trình học tập môn học; hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành;
 • Đánh giá bằng điểm số kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng đối với môn học quy định trong CT GDPT, kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10;
 • Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá HS trong việc làm bài kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và vì sự tiến bộ của học sinh;
 • Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên bám sát xác yêu cầu cần đạt của từng môn học để có tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra cho phù hợp, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao;
 • Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá sơ kết cuối kỳ, tổng kết cuối năm học; đánh giá của GV với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của HS. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.
  1. Giáo dục hạnh kiểm, xây dựng, củng cố vững chắc nền nếp trật tự kỷ cương trường học:
 1. Chỉ tiêu

Phấn đấu các lớp do GV trong tổ chủ nhiệm đạt 90% học sinh xếp loại hạnh kiểm Tốt và Khá; không có học sinh yếu về hạnh kiểm.

 1. Biện pháp
 • Giáo viên chủ nhiệm thu thập, xác minh các thông tin đối với HS thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường kịp thời nhắc nhở, uốn nắn các em. Phối hợp tốt với Tổng phụ trách, cha mẹ HS trong việc theo dõi, kiểm tra, quản lý HS ; tuyệt đối không để HS vi phạm các tệ nạn xã hội hoặc vi phạm nội quy đến mức phải mở hội đồng kỷ luật xét xử;
 • Chú trọng việc thuyết phục, cảm hóa, thể hiện tình yêu thương trong quá trình giáo dục học sinh;
 • Nhà trường có trách nhiệm tham mưu, phối hợp với các đoàn thể ở địa phương để có biện pháp quản lý, giáo dục HS. Phối hợp có hiệu quả các tổ chức trong và ngoài nhà trường nhằm tiếp tục giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên, coi trọng giáo dục kỹ năng sống cho HS khi tổ chức thực hiện các hoạt động sinh hoạt tập thể.
  1. Nâng cao chất lượng giáo dục:

a) Chỉ tiêu:

 • GV phấn đấu chất lượng các bộ môn do tổ đảm nhận như môn:

+ Toán toàn trường cuối năm đạt 80% trung bình trở lên;

+ Vật lý 9 toàn trường cuối năm đạt 85% trung bình trở lên;

+ Hóa 9 toàn trường cuối năm đạt 85% trung bình trở lên;

+ Sinh vật 9 toàn trường cuối năm đạt 90% trung bình trở lên;

+ KHTN lớp 6, 7, 8 toàn trường cuối năm đạt 88% trung bình trở lên;

+ Tin học toàn trường cuối năm đạt 99% trung bình trở lên;

+ Công nghệ toàn trường cuối năm đạt 98% trung bình trở lên;

+ GDTC toàn trường cuối năm 100% đạt yêu cầu;

+ TD toàn trường cuối năm 100% đạt yêu cầu

 • Phấn đấu các lớp được GV trong tổ CN học sinh lên lớp thẳng 90% trở lên và sau kiểm tra lại đạt 98% HS được lên lớp;
 • Phấn đấu góp phần để HS lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 95% trở lên.

b) Biện pháp:

 • Tổ xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng và triển khai ngay từ đầu năm học, tập trung công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và giúp đỡ học sinh yếu được triển khai ngay từ đầu năm học. Trong quá trình thực hiện linh hoạt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường;
 • GV bộ môn thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định;
 • Triển khai thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học, mỗi giáo viên bộ môn phải đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) phù hợp với bộ môn mình đang đảm nhiệm;
 • Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phầm chất và năng lực học sinh;
 • GV trong tổ tham gia tích cực hội thi giáo viên giỏi cấp trường; thanh tra định kỳ, thanh tra đột xuất việc thực hiện qui chế chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng soạn giảng của giáo viên.;
 • Tổ tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, tuyển chọn đội tuyển dự thi cấp huyện; giữ vững là thành tích tóp đầu toàn huyện về học sinh giỏi đạt giải ỏ lớp 8 và 9;
 • GV thực hiện tốt Công văn số 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2015 của Sở GDĐT về việc ban hành phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên trung học trong dự giờ, hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
 • GV tổ thực hiện nghiêm túc Thông tư 17 của Bộ GD&ĐT về việc quản lý dạy thêm, học thêm; qĐ 09/2014/QĐ-UbND ngày 26/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Qui định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.
  1. về công tác giáo dục thể chất:

a) Chỉ tiêu:

+100% học sinh tham gia học chính khóa môn Thể dục và các hoạt động ngoại khóa; Câu lạc bộ, hoạt động thể dục thể thao tự chọn;

+GV giảng dạy phải xây dựng đầy đủ KHGD từ đầu năm học, bảo đảm các yêu cầu của các công văn chỉ đạo; cập nhật đầy đủ giáo án từng buổi dạy.

b) Biện pháp

 • Thực hiện kế hoạch giảng dạy môn thể dục, khi xây dựng tổ chuyên môn có thể hoán đổi chương trình ở các khối lớp sao cho phù hợp nhưng phải đảm bảo dạy đủ 2 tiết/tuần/lớp, tuyệt đối không được cắt xén chương trình. Việc hoán đổi chương trình phải được thống nhất từ tổ chuyên môn và phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện;
 • Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định, duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học. Tổ chức tập luyện các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyển chon học sinh có thể lực, tố chất tốt vào đội tuyển, xây dựng kế hoạch luyện tập, bồi dưỡng dự thi điền kinh cấp huyện đạt thành tích cao;
 • Công tác dạy bơi được triển khai thực hiện trên tinh thần xã hội hóa giáo dục; chọn học sinh có năng khiếu về bơi lội, tổ chức tập luyện để dự thi;
 • GV giảng dạy tham mưu và đề xuất với nhà trường các điều kiện cần thiết để giảng dạy cho HS, đặc biệt quan tâm với các em HS lớp 6.
  1. Hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm, hoạt động Đội TNTP:
 1. Chỉ tiêu

Triển khai thực hiện nghiêm túc hướng dẫn về việc tổ chức Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, chương trình liên tịch Công tác Đội, phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024 của PGD-ĐT và Huyện đoàn.

 1. Biện pháp
 • Phân công giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt chương trình hoạt động trải nghiệm, HĐNGLL, đảm bảo đủ chủ đề quy định cho mỗi tháng, thời lượng tổ chức hoạt động là 2 tiết/ tháng và được tính vào số tiết tiêu chuẩn của mỗi giáo viên;
 • Phó Hiệu trưởng phối hợp cùng với Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch cụ thể về tổ chức HĐNGLL theo từng tháng đúng chủ điểm, quy định tổ chức theo toàn trường, theo khối lớp;
 • Nội dung của các tiết HĐNGLL phải được GVCN biên soạn cụ thể, xem như một kịch bản thể hiện nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng học sinh;
 • Thực hiện nghiêm túc các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường, qua tiết chào cờ đầu tuần, tiết học các môn văn hoá, sinh hoạt tập thể, môn Giáo dục công dân để giáo dục hình thành nhân cách của các em học sinh theo đúng mục tiêu đào tạo;
 • Đối với mỗi hoạt động trải nghiệm ngoài lớp học đều phải xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo nội dung, hình thức, địa điểm, thành phần tham gia... và phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.
  1. ƯDCNTT trong dạy học:
 1. Chỉ tiêu
 • 100% GV biết sử dụng các phần mềm soạn giảng cơ bản, tăng cường tìm hiểu và nghiên ứng dụng các phần mềm dạy học như: Phần mềm Olm, VNPT elearning để giảng dạy trong điều kiện không dạy học được trực tiếp;
 • Mỗi bộ môn có ít nhất 01 một chuyên đề (bài giảng) được xây dựng, trao đổi với GV cùng bộ môn hoặc tổ/ nhóm chuyên môn.
 1. Biện pháp
 • Thành lập Tổ hỗ trợ ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) để hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục của nhà trường liên quan đến sử dụng CNTT;
 • Các bài giảng điện tử được sử dụng các kĩ thuật thiết kế mới hay phần mềm mới làm cho bài giảng có chất lượng tốt hơn.
  1. Đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn:

Nâng cao hiệu quả và chất lượng sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện tốt Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014, Công văn 1515/SGDĐT-GDTrH ngày 16/10/2015 của Sở GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên;

Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo định kỳ cần tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những PPDH, cách tổ chức lớp học hiệu quả cho các nội dung đó; xây dựng ma trận đề kiểm tra, phân tích nội dung kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực và phẩm chất người học;

Mỗi tổ/ nhóm chuyên môn phải thực hiện 02 chuyên đề/ chủ đề dạy học trong một học kỳ. Nội dung chuyên đề/ chủ đề phải thực hiện trên lớp từ 02 tiết học trở lên; trước khi triển khai chuyên đề phải tổ chức dạy thử nghiệm, tổ chuyên môn dự giờ phân tích rút kinh nghiệm và hoàn thiện chuyên đề.

 1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các môn năng khiếu:

a) Các môn GV trong tổ tham gia bồi dưỡng và hướng dẫn HS.

 • Tham gia bồi dưỡng đầy đủ các môn do nhà trường giao tổ đảm nhận:

+BDHSG: Toán 9, Lý 9, Hóa 9, Sinh 9;

+BDHSG : Toán 6,7,8; Lý 8; Tin 8;

+Điền kinh ; võ Cổ truyền; cầu lông; cờ vua; bơi; bóng chuyền nam, nữ;

+ Sản phẩm STEM.

b) Biện pháp

 • Tổ có kế hoạch thành lập các đội tuyển, phân công GV bồi dưỡng ngay từ đầu tháng 9 vào thứ 2 (lớp 9) và tuần học thứ 4 (ở các khối lớp còn lại);
 • Phân công GV đảm nhận các cuộc thi của HS :

STT

Môn

Khối lớp

GV phụ trách

Thời lượng

1

Toán

6

Trần Thị Hải

Thời gian bồi dưỡng: 1 buổi/môn/tuần

2

Toán

7

Đinh Thị Tâm

3

Toán

8

Trương Thanh Khoa

4

Vật lý

8

Hà Lam Quá

5

Hóa học

8

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

6

Toán

9

Nguyễn Tiến

Thời gian bồi dưỡng: 2 buổi/môn/tuần

7

Vật lý

9

Hà Lam Quá

8

Hóa học

9

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

9

Sinh học

9

Trương Hồng Thanh

10

Cầu lông; BĐ,BC nam, nữ, bơi

 

Cao Bá Chủ

 

11

Cờ vua; điền kinh.

 

Trương Hồng Thanh

 

12

Sản phẩm STEM

 

Nguyễn Tiến và các thầy cô bộ môn toán, lý, hóa, sinh.

 

 

 

 1. Tích cực tham gia các cuộc thi của GV:

Tổ xây dựng kế hoạch và con người tích cực tham gia đầy đủ các cuộc thi cấp huyện, trường:

 • Hội thi GV dạy giỏi cấp huyện 03 GV , trong đó 01 GV toán, 01 GV lý, 01 GV Hóa;
 • Hội thi GV dạy giỏi cấp trường tất cả GV trong tổ.
  1. Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia và KĐCLGD:

Giáo viên cùng tham gia và hướng dẫn học sinh lao động cải tạo cảnh quang đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường;

Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các tiêu chí, tiêu chuẩn đã được Đoàn đánh giá ngoài công nhận trường KĐCLGD cấp độ 3 và trường chuẩn quốc gia mức 2 đã được công nhận vào thang 11 năm 2020.

 1. Xây dựng “Trường học hạnh phúc”:

Triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND xã Quế Châu về Xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các trường học trên địa bàn xã Quế Châu theo đúng tinh thần Công văn 2142/SGDĐT-GDTrH ngày 08/12/2020;

Gắn các mục tiêu, tiêu chí của trường học hạnh phúc với việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, dạy và học trong tổ;

GV trong tổ nổ lực xây dựng “Trường học hạnh phúc”, trên cơ sở nhà trường xây dựng Quy chế phối hợp với Công đoàn trong việc xây dựng “Trường học hạnh phúc”.

 1. Công tác kiểm tra nội bộ:
 • Kiểm tra GV thực hiện chương trình trên lớp học so với KHGD thống nhất ở đầu năm theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
 • Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; nội quy trường học;
 • Kiểm tra toàn diện 1/3 GV (kiểm tra 03 GV) giảng dạy trong tổ và kiểm tra chuyên đề đối với các GV còn lại.
 1. Những nhiệm vụ giáo dục khác:
  1. Công tác PCTHCS:

Giáo viên trong tổ tích cực tham gia điều tra PCGD năm học 2023-2024 theo sự phân công của nhà trường, chính xác và đúng thời gian quy định.

 1. Công tác thư viện, thiết bị:
 • Giáo viên bộ môn thường xuyên cập nhật các đầu sách tham khảo mới, tư vấn cho nhân viên thư viện các đầu sách cần thiết để mua bổ sung;
 • Giáo viên sử dụng triệt để các ĐDDH sẳn có của nhà trường, tư vấn cho nhân viên thiết bị các ĐDDH cần thiết để mua bổ sung;
 • Giáo viên mượn, trả, và bảo vệ ĐDDH cũng như sách đúng quy định.
  1. Quản lý tài sản, tài chính:
 • Giáo viên trong tổ có trách nhiệm bảo vệ tài sản chung của nhà trường.
 1. CÔNG TÁC THI ĐUA
 • Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học, thanh kiểm tra định kỳ, đột xuất; đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm của giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, đôn đốc việc tuân thủ qui chế chuyên môn;
 • Triển khai thực hiện có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý các trường học theo Chuẩn hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS của Bộ GD-ĐT ban hành và Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá phân loại CBCCVC;
 • Tăng cường kiểm tra GV thực hiện các nhiệm vụ giáo dục để đánh giá, cho điểm xếp loại thi đua chính xác thông qua các đợt thi đua trong năm học.
 1. NHỮNG CHỈ TIÊU LỚN:

1. Đối với học sinh các lớp 9:

 1. Đối với các lớp GV trong tổ đảm nhận chủ nhiệm:
 • Duy trì sỹ số 100%
 • HS xếp loại hạnh kiểm (HK) từ TB trở lên:         98%
 • HS xếp loại HK:                             tốt 65%; khá: 20%
 • HS học lực (HL) giỏi:                                           24%
 • HS HL tiên tiến:                                                    30 %
 • HS HL TB trở lên                                                 90%
 • HS được xét công nhận TN THCS:                      95%
 1. Chất lượng bộ môn cuối năm đạt trung bình (TB) trở lên:

+ Toán 9: 80%; Vật lý 9: 85%; Hóa 9: 85% ; Sinh vật 9: 90%;

+ Tin học 9 toàn trường 99%;

+ TD toàn trường 100% đạt yêu cầu

 1. Đối với học sinh các lớp 6,7,8:
  1. Chất lượng bộ môn:

Chất lượng đạt trở lên cuối năm toàn trường:

+Toán 6,7,8 đạt 80%

+ KHTN lớp 6: 92%; KHTN lớp 7: 88%; KHTN lớp 8: 86%;

+ GDTC 6,7,8 đạt 100% đạt yêu cầu;

+ Công nghệ 6,7,8 đạt 98%;

+ Tin học 6,7,8 đạt 99%;

 1. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh:

-Kết quả rèn luyện cả năm học của học sinh:

+ Mức Tốt và khá: 97%;

+ Mức Đạt 3%.

 1. Text Box: 3. Đối với giáo viên:
-	Lao động tiên tiến:	11
-	CSTĐ cấp cơ sở:	02
-	SKKN được công nhận cấp huyện:	02
-	Giáo viên giỏi cấp trường:	09
-	Giáo viên dạy giỏi cấp huyện:	03
Đánh giá kết quả học tập của học sinh -Kết quả học tập cả năm học của học sinh: +Mức Đạt trở lên 88%, trước khi kiểm tra lại; +Mức Đạt trở lên 97%, sau khi kiểm tra lại.
 1. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CẤP TRÊN
 • Mở lại khu vệ sinh cũ cho học sinh dùng;
 • Tu sửa hố nhảy cao, nhảy xa;
 • Hợp đồng giáo viên bồi dưỡng môn võ cổ truyền;
 • Hóa chất phòng thực hành hỏng, không sử dụng được.

Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2023-2024 của tổ Tự Nhiên trường THCS Quế Châu, đề nghị các thành viên của tổ cùng nhau thực hiện để đạt được mục tiêu của kế hoạch đề ra.

TÔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN                                                                                               TỎ TRƯỞNG

Đinh Thị Tâm                                                                              Nguyễn Tiến

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẾ SƠN
TRƯỜNG THCS QUẾ CHÂU

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
• •

NĂM HỌC 2023-2024

TỔ: TỰ NHIÊN

Tháng 9 năm 2023

Tin liên quan

Album Hình ảnh

Liên kết